Park Patriot - Aviation - Vitaly Kuzmin
Powered by SmugMug Log In
Агитационная авиационная бомба АГИТАБ-500-300 (AGITAB-500-300 aerial bomb)